Второ хирургично отделение

       Отделението е ІІ ниво на компетентност по специалността „Хирургия“.        Отделението е специализирано в областта  общета и  лапароскопската хирургия. Разполага с общо 20 легла:        • Лапароскопска хирургия – 5 легла        • Обща хирургия – 15 легла През отделението годишно преминават над 1100 болни. ДЕЙНОСТИ         В Общохирургичният сектор се обслужват […]

Отделение по съдова хирургия

ІІ ниво на компетентност по специалността“Съдова хирургия“. Отделението е специализирано в областта на съдовата хирургия. Разполага с 12 болнични легла. ДЕЙНОСТИ В отделението  се лекуват пациенти с различни заболявания на артериалната и венозна система – съдов травматизъм, възпалителни заболявания на венозната система, варико флебити и флеботромбози, хронична венозна недостатъчност във всичките и стадии, отстра съдова […]

Отделение по неврохирургия

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Неврохирургия“. Отделението разполага с 14 болнични легла: Осигурява непрекъснат  диагностично-лечебен процес и системно лечение и наблюдение на болните. На функционален принцип осъществява консултативни прегледи в приемно-консултативния неврохирургичен кабинет. За осъществяване на дейността си използва съвременната апаратура на болницата . Разполага със самостоятелна операционна зала в операционния […]

Отделение по урология

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Урология“. Отделението разполага с 12 болнични легла, самостоятелна операционна зала в Операционен блок на База І и малка операционна зала в отделението. Отделението функционално осигурява със специалист приемния Урологичен кабинет . Осигурено е 24 часово наблюдение на пациентите, спешния прием  с екип на разположение. За […]

Отделение по ортопедия и травматология

ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Ортопедия и травматология“. Отделението е с 22 болнични легла, от които 4 легла интензивни. Разполага със самостоятелна операционна зала  за планови и спешни операции в Операционен блок на База ІІ. Осигурява планова и спешна ортопедична и травматологична помощ 24 часа в денонощието. На функционален принцип […]

Отделение по неонатология

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Неонатология“. Отделението разполага с 17 легла разпределени както следва:        – за физиологични – 8 легла        – за интензивни неонатологични – 5 легла        – за специални грижи – 4 легла ДЕЙНОСТИ Грижи за здрави новородени Диагностика и лечение на недоносени […]

Отделение по акушерство и гинекология

Отделението е ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология“. Отделението разполага с общо 24 болнични легла разпределени както следва: Легла за бременни и родилки – 12 бр. Гинекологични – 6 легла Патологична бременност –  6 легла Кюретажна зала Операционна зала в операционен блок на База ІІ Отделението е оборудвано с необходимата […]

Отделение по очни болести

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Очни болести“. Отделението разполага с 10 болнични легла и 2 самостоятелни операционни зали и Сектор за лазерно лечение. Осигурява със специалист офталмологичния кабинет . Ежегодно в отделението се лекуват над 950 болни, предимно болни, изискващи оперативно лечение и нуждаещи се от спешна консервативна помощ. Осигурен […]

Отделение за Физиотерапия и рехабилитация

ІІІ ниво на компетентност по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“ В отделението са разкрити 17 болнични легла. Годишно се лекуват над 750 болни. Осигурено е високо качество на рехабилитация на болните от стационарните отделения за ранна болнична рехабилитация, както и на амбулаторно болни. Лекуват се болни за възстановяване със заболявания на органите на кръвообръщение – […]