Отделение по педиатрия

       Отделението е ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия“.        Разполага с 31 болнични легла, структурирани:        Интензивни – 4 легла        Кардиологични – 4 легла        Кърмачески – 11 легла        Юношески – 12 легла        Годишно в отделението постъпват на лечение […]

Първо отделение по вътрешни болести

      Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността „Вътрешни болести“  с разкрити  35 болнични легла        в отделението се осъществява и дейност по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ – ІІ ниво на компетентност с 8 легла.        в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ […]

Кардиологично отделение

Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността  „Вътрешни болести.        в отделението се осъществява и дейност по „Кардиология“ – ІІІ ниво на компетентност; Отделението разполага с 41 легла структурирани в три сектора:        Интензивни кардиологични – 6 легла        Общи кардиологични легла  – 25 легла        Инвазивни […]

Отделение по гастроентерология

         Отделението е ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Гастроентерология“. Отделението разполага с 30 легла. Годишно в отделението се лекуват над 1300 болни. Осигурен е денонощен прием и наблюдение на болните. ДЕЙНОСТИ         Диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общо терапевтични заболявания.        Лечение на болни с остри, хронични и […]

Отделение по Нефрология и Диализно лечение

        Отделението е ІІ ниво на компетентност по специалността „Нефрология“; в отделението се осъществява и  дейност по диализно лечение с ІІ ниво на компетентност;         Отделението е разкрито през 1981 година като Център по хемодиализа. Като единствен  център за хемодиализа на територията на областта осигурява здравна помощ на население от 300000 души. Отделението е оборудвано със […]

Неврологично отделение

ІІ ниво на компетентност по специалността „Нервни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести“. Неврологично отделение разполага с 30 болнични легла. • Интензивни неврологични – 10 легла • Неинтензивни неврологични – 20 легла Отделението е оборудвано със съвременна апаратура и осигурява 24 часов прием на болните. Годишно през отделението преминават над 1400 болни. […]

Инфекциозно отделение

ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“. Отделението е базирано в самостоятелна  сграда с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата:        – хепатитни        – ентероколитни        – капкови Специалистите осигуряват на функционален принцип приемно-консултативен кабинет.В […]

Отделение за Анестизиология и интензивно лечение

ІІІ ниво на компетентност по специалността “ Анестезиология и интензивно лечение“. Отделението разполага с 10 легла: Отделението е оборудвано съгласно Медицинския стандарт. Годишно през отделението преминават над 500 болни и се извършват над 4500 анестезии. ДЕЙНОСТИ Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции Дихателна реанимация Кардиопулмонална ресусцитация Продължително парентерално хранене Интензивно лечение и […]

Операционен блок

В болницата са разкрити два Операционни блока в двете клинични бази със 10 операционни зали съвременно оборудвани и профилирани за хирургични, гинекологични, урологични, неврохирургични, ортопедо-травматологични, септични и спешни операции. В База І – 6 операционни зали и в База ІІ – 4  операционни зали. Дейността на операционните блокове се организира и контролира на функционален принцип […]

Първо хирургично отделение

ІІ ниво на компетентност по специалността „Хирургия“. Първо хирургично отделение разполага с 20 легла: Обща хирургия  – 12 легла Гнойносептична хирургия – 4 легла Онкохирургия – 4 легла През отделението годишно преминават над 1100 болни. ДЕЙНОСТИ Диагностика и оперативно лечение на остри и хронични заболявания на храносмилателния тракт – усложнения на язвена болест, жлъчно-каменна болест, оптурационен […]