Управление

Д-Р КРАСИМИР ПОПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Анестезиология и интензивно лечение
Телефон за контакти: 062 / 64-09-16

Д-Р ГАЛИНА ГАРЕВА
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР, ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Телефон за контакти: 062 / 52-66-04

МАЯ ЯНКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Телефон за контакти: 062/ 64-18-13

ЙОРДАНКА МИНЕКОВА
ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Телефон за връзка: 062 / 52-66-01


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

АДВ. ЛИЛИЯ ВЪЛЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-Р ТОДОР ТАБАКОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-Р КРАСИМИР ПОПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР