Спешно отделение

Отделението е разкрито от 01.02.2007 г. за обслужване на болни с престой до 24 часа с 6 легла.

       На територията на отделението са разкрити:
       Кабинет за координация и информационно обслужване
       Лекарски кабинет за спешен прием
       Противошокова зала с 2 легла
       Манипулационна зала с 1 транспортно легло
       Зала за диагностично уточняване с 3 легла за лечение и наблюдение с престой до 24 часа .
       Помещение за спешния екип и др.
ДЕЙНОСТИ
       Диагностично уточняване на пациенти извозени от ЦСМП в отделението
       Провеждане на реанимационни мероприятия при живото застрашаващи състояния, осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации осъществяване хоспитализация.
       Прием, диагностично уточняване, провеждане на лечебни мероприятия при нужда на пациенти потърсили сами спешна помощ в отделението.
       Отделението е оборудвано със съвременна техника и  апаратура.
       В отделението работят 4 лекари и 16 медицински специалисти
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Пенка Луканчевска – специалист „Обща медицина“, началник отделение
       Д-р Анета Панайотова
       Д-р Диана Тонева – специалист „Вътрешни болести“
       Д-р Антоанета Копаранова – специалист УНГ
       Старша медицинска сестра: Елена Пръвчева – магистър „Управление по здравни грижи“
Телефон за контакт: 062/64-09-17