Първо хирургично отделение

ІІ ниво на компетентност по специалността „Хирургия“.
Първо хирургично отделение разполага с 20 легла:
Обща хирургия  – 12 легла
Гнойносептична хирургия – 4 легла
Онкохирургия – 4 легла
През отделението годишно преминават над 1100 болни.
ДЕЙНОСТИ
Диагностика и оперативно лечение на остри и хронични заболявания на храносмилателния тракт – усложнения на язвена болест, жлъчно-каменна болест, оптурационен иктер, паразитарни и непаразитарни кисти  и  абсцеси на черния дроб, остри кръвоизливи от ГИТ, остър панкреатит и кисти на панкреаса, тумори на стомах, тънки и дебели черва, всички форми на механична чревна непроходимост, перианални абцеси и фистули и др.
       Заболявания на щитовидната жлеза.
       Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата.
       Диагностика и лечение на заболяване на предна коремна стена – вродени и придобити.
       Гнойно възпалителни заболявания на кожата и подкожието и други меки тъкани.
       Травми на меки тъкани, гръден кош и корем.
Отделението разполага със самостоятелни операционни зали в операционния блок.
На пациентите е осигурено 24 часово наблюдение от лекар специалист хирург, гарантирана е  денонощна спешна хирургична помощ. За осъществяване на дейността си използва съвременната апаратура на лечебното заведение .
В отделението работят 6 лекари  всички със специалност по  „Хирургия“ и 11 медицински специалисти.
Отделението е призната база за следдипломно обучение на лекари.
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Божидар Ангелов – Началник отделение , специалист по „Хирургия“
       Д-р Николай Пурчев
       Д-р Атанаска Ганчева
       Д-р Пламен Ангелов
       Д-р Борислав Генчев
       Д-р Владимир Христов
       Д-р Красимир Митрев
       Старша медицинска сестра: Радка Рабатилева – бакалавър „Здравни грижи“
Д-р Божидар Ангелов – началник Първо хирургично отделение, специалист по „Хирургия“
Завършва медицина през 1984 г. в МА – гр. София. Работи като Зав. СЗУ в с. Обединение общ. Полски Тръмбеш, след което работи като ординатор в Хирургично отделение на ОРБ.
От 1997 г. е Началник на І ХО. Притежава квалификации по „Лапароскопска хирургия“ и „Спешна хирургия“.
Два мандата е член на УС на БЛС.
Телефон за контакти: 062 / 52-66-13