Профил на купувача

Процедура за събиране на предложения за извършване на дейности по трудово-медицинско обслужаване на работниците и служителите и МОБАЛ


Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване по наем на площ от 70 кв.м от покривно пространство.


Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване по наем на площ от 36,75кв.м от покривно пространство.


Със заповед №75/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита нова процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.


Със заповед №41/08.02.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита нова процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.


Със заповед №2/06.01.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.


Процедури по ЗОП