Профил на купувача

Заповед №50 от 22.02.2023 г. за Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на площ от 2,9 кв. м., в централно фоайе–централен вход на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, за поставяне на терминално устройство (банкомат), за срок от 2 (две) години

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на площ от 2,9 кв. м., в централно фоайе–централен вход на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, за поставяне на терминално устройство (банкомат), за срок от 2 (две) години


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 8 КВ.М. (ОСЕМ КВ. М), ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 8 БРОЯ АВТОМАТИ /ВЕНДИНГ МАШИНИ/ ЗА ТОПЛИ НАПИТКИ, СТУДЕНИ НАПИТКИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД


Процедура за събиране на предложения за извършване на дейности по трудово-медицинско обслужаване на работниците и служителите и МОБАЛ


Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване по наем на площ от 70 кв.м от покривно пространство.


Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване по наем на площ от 36,75кв.м от покривно пространство.


Със заповед №75/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита нова процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.


Със заповед №41/08.02.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита нова процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.


Със заповед №2/06.01.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.


Процедури по ЗОП