Отделение по урология

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Урология“.
Отделението разполага с 12 болнични легла, самостоятелна операционна зала в Операционен блок на База І и малка операционна зала в отделението.
Отделението функционално осигурява със специалист приемния Урологичен кабинет .
Осигурено е 24 часово наблюдение на пациентите, спешния прием  с екип на разположение.
За осъществяване на дейността си отделението разполага със съвременна апаратура (Ендоскопска и Ехографска).
В отделението се хоспитализират болни с остри и хронични  нарушения на дренажа на урината, остри хеморагии от пикочните пътища, остри възпалителни заболявания и състояния от урологичан произход, травми, бъбречно-каменна болест,  възпалителни заболявания, туморни образувания и други.
Извършвани оперативни интервенции:
Простатектомии
Пиелолитотомии
Нефректомии
Нефролитотомии и нефростомии
Пластики при хидронефрози
Трансуретрални диагностични и оперативни интервенции
Андрологични операции
В отделението работят 4 лекари специалисти уролози и 8 медицински сестри.
СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Георги Баръмов – Началник отделение, специалност „Урология“
Д-р Петър Петров
Д-р Михаил Пиперков
Д-р Цветозар Цачев
Старша медицинска сестра:Диана Ангелова
Д-р Георги Баръмов
Началник отделение, специалис „Урология“
През 1981 г. завършва медицина във ВМИ гр. Плевен
От 1981 г. до 1982 г. работи в с. Самоводене като участъков лекар
От 1982 г. работи в ОРБ – Велико Търново като ординатор, а по-късно като старши лекар в Урологично отделение
От 2001 г. е Началник Урологично отделение
Притежава квалификации по „Ендоурология“, „Спешна урология“, „Детска урология“, „Екстракорпорална литотрипсия“ и др.
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-17