Отделение по съдова хирургия

ІІ ниво на компетентност по специалността“Съдова хирургия“.
Отделението е специализирано в областта на съдовата хирургия. Разполага с 12 болнични легла.
ДЕЙНОСТИ
В отделението  се лекуват пациенти с различни заболявания на артериалната и венозна система – съдов травматизъм, възпалителни заболявания на венозната система, варико флебити и флеботромбози, хронична венозна недостатъчност във всичките и стадии, отстра съдова непроподимост на артериалната система (емболии и тромбози). Диагностика, консервативно  иоперативно лечение на ХАНК (рекунстроктивни операции, аорто-феморален и феморо-поплитеални сигменти) . Диабетно ходило.
Отделението функционално осигурява със специалист приемния Съдовохирургичен кабинет.
В отделението работят 2 лекари хирурзи, които са с призната специалност по „Съдова хирургия“ и 5 медицински специалисти.
СПЕЦИАЛИСТИ
  Д-р Красимир Георгиев – Началник отделение,  специалист по  „Хирургия“ , „Съдова хирургия“
  Д-р Иван Андронов – специалист  „Хирургия“ и „Съдова хирургия“ и „Урология“
  Д-р Пламен Денчев  – специалист  „Хирургия“ и „Съдова хирургия“
Д-р Ангел Григоров- специалист „Хирургия“ и „Съдова хирургия“
Старша медицинска сестра: Марина Савова
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-15