Отделение по съдебна медицина

Отделението осъществява експертна по своята същност дейност основно в две направления:
       – съдебна патология
       – клинична съдебна медицина
ДЕЙНОСТИ
       – изготвяне на съдебномедицински експертизи по нареждане на следствие, прокуратура  и предварителни производства
       – аутопсии на починали лица
       – изследвания и съдебномедицински тестове
       – експертизи за оценяване качеството на медицинската дейност при съмнения за допуснати грешки и пропуски
        – експертизи за застрахователни институции и осигурителни дружества
        – освидетелствуване на живи лица пострадали при ПТП, физически инциденти и злополуки
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Николай Гицов – специалист по „Съдебна медицина“, Началник отделение