Отделение по педиатрия

       Отделението е ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия“.
       Разполага с 31 болнични легла, структурирани:
       Интензивни – 4 легла
       Кардиологични – 4 легла
       Кърмачески – 11 легла
       Юношески – 12 легла
       Годишно в отделението постъпват на лечение над 1600 деца. Осигурен е денонощен прием  (планов и спешен).Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за диагностика и лечение .   Осигурява на функционален принцип  приемно консултативния детски кабинет.
       Лечебно-диагностичният процес се осигурява от 9 лекари, от които 6 със специалност по „Детски болести“ и 3 специализиращи и 13 медицински сестри. Лекарите притежават квалификация по детска нефрология , детска ендокринология , детска гастроентерология.
ПРИЕМАТ СЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ДЕЦА:
     До 18 години с остри и хронични заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната, ендокринната, нервната, отделителната  системи,  остри отравяния и други състояния.
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Валентин Точков- Началник отделение , специалист “ Детски болести“
       Д-р Маргарита Ковачева – специалист „Детски болести“.
       Д-р Галина Кайракова – специалист „Детски болести“.
       Д-р Диана Полендакова – специалист „Детски болести“.
       Д-р Даринка Игнатова – специалист „Детски болести“
       Д-р Красимира Кънчева – специалист „Детски болести“
       Д-р Лилия Николова – специализант „Педиатрия“
       Д-р Ренета Тодорова – специализант „Педиатрия“
       Д-р Йоана Лесичкова –  специализант „Педиатрия“
Старша мед. сестра – Мария Петрова  – бакалавър „Здравни грижи“
Телефон за контакти: 062 / 52-66-18