Отделение по очни болести

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Очни болести“.
Отделението разполага с 10 болнични легла и 2 самостоятелни операционни зали и Сектор за лазерно лечение.
Осигурява със специалист офталмологичния кабинет .
Ежегодно в отделението се лекуват над 950 болни, предимно болни, изискващи оперативно лечение и нуждаещи се от спешна консервативна помощ. Осигурен е 24 часов прием на спешно болни с екипи на разположение.
ДЕЙНОСТИ
       Операции на роговицата
       Реконструктивни операции на предния очен сегмент
       Микрохирургични интервенции
       Лечение на тумори на окото, орбитата, клепачите и лицето
       Хирургия на слъзните пътища
       Хирургично лечение на катаракта
       Хирургично лечение на глаукома
       Лазер терапия
За осъществяване на диагностичната и лечебна дейност отделението използва съвременна апаратура: Пневматичен тонометър; Голдмантонометър; А-скен; Диоден лазер; Авторефрактометър; Факоемулсификатор;
В отделението работят 5 лекари, от които 3 с призната специалност по „Очни болести“ и 2 специализиращи и 7 медицински сестри.
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Елка Миланова – Началник отделение, специалист „Очни болести“
       Д-р Йорданка Радева
       Д-р Лилия Крушева
       Д-р Даниела Чергиланова – специализира „Очни болести“
       Д-р Мария Ефремова- специализира „Очни болести“
Старша медицинска сестра: Нели Боянова
Телефон за контакти: 062 / 52-66-19