Отделение по ортопедия и травматология

ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Ортопедия и травматология“.
Отделението е с 22 болнични легла, от които 4 легла интензивни. Разполага със самостоятелна операционна зала  за планови и спешни операции в Операционен блок на База ІІ.
Осигурява планова и спешна ортопедична и травматологична помощ 24 часа в денонощието.
На функционален принцип специалистите от отделението обслужват Ортопедичния кабинет.
В отделението годишно се лекуват над 900 болни, разполага със съвременна апаратура.
Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, остеосинтези, сухожилна и периферна нервна хирургия, остеопластика, ампутации и реампутации на различни нива.
Значителен обем от дейността са закритите репозиции на фрактури и луксации.
В отделението работят 7 лекари  със специалност по „Ортопедия и травматология“ и 9 медицински сестри.
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Тодор Табаков – Началник отделение, специалност „Ортопедия и травматология“
       Д-р Димитър Бързенски – специалист „Ортопедия и травматология“
       Д-р Красимир Пътов – специалист „Ортопедия и травматология“
       Д-р Бойко Ботев- специалист „Ортопедия и травматология“
       Д-р Радослав Здравков – специалист „Ортопедия и травматология“
       Д-р Трифон Трифонов – специалист „Ортопедия и травматология“
       Д-р Калоян Йорданов – специалист „Ортопедия и травматология“
Старша медицинска сестра: Ирина Пеева, магистър „Административен и здравен мениджмънт“ и „Ръководител здравни грижи“
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-21