Отделение по неонатология

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Неонатология“.
Отделението разполага с 17 легла разпределени както следва:
       – за физиологични – 8 легла
       – за интензивни неонатологични – 5 легла
       – за специални грижи – 4 легла
ДЕЙНОСТИ
Грижи за здрави новородени
Диагностика и лечение на недоносени и рискови новородени
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Кина Николова – началник отделение, специалист „Детски болести“ и „Неонатология“
       Д-р Маргарита Кирчева – специалист „Детски болести“
       Д-р Татяна Пущиева – специалист „Детски болести“
       Д-р Антоанета Тотева – специалист „Детски болести“
       Д-р Теодора Атанасова – специализира „Детски болести“
Старша акушерка: Мария Нешева, магистър „Социални дейности“
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-22