Отделение по клинична патология

В отделението годишно се извършват над 7300 биопсични изследвания.
Към отделението са разкрити два основни сектора .
БИОПСИЧЕН СЕКТОР:
       Лаборатория за хирургични и ексцизионни биопсии
       Лаборатория за ендоскопски -гастро , ФКС и РРС
       На базата на хистологичната лаборатория се изготвят всички цитологични изследвания.
НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР:
       Аутопсионна зала с трупохранилище и хладилни камери.
       Извършване на патоанатомични аутопсии
Патоанатомичен контрол при вземане на органи  и тъкани за трупно донорство.
Отделението разполага със съвременна апаратура .В отделението работи 1 лекар,специалист „Патологоанатомия“ и 3 медицински лаборанта.
       Д-р Маргарита Христова
       Тел.за контакти: 062 / 52-66-31