Отделение за Анестизиология и интензивно лечение

ІІІ ниво на компетентност по специалността “ Анестезиология и интензивно лечение“.
Отделението разполага с 10 легла:
Отделението е оборудвано съгласно Медицинския стандарт. Годишно през отделението преминават над 500 болни и се извършват над 4500 анестезии.
ДЕЙНОСТИ
Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции
Дихателна реанимация
Кардиопулмонална ресусцитация
Продължително парентерално хранене
Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния
Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия
Анестезия – всички видове
В отделението работят 12 лекари, от които 11 със специалност по „Анестезиология и интензивно лечение “  и един специализиращ и 27 медицински сестри, от които 8 анестезиологични .
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Сибила Маринова- специалист „Анестезиология и интензивно лечение, Началник отделение
       Д-р Иванка Попйорданова
       Д-р Николай Чергиланов
       Д-р Нели Илиева
       Д-р Петър Паньов
       Д-р Ваня Лъчезарова
       Д-р Теодора Шишкова
       Д-р Десислава Александрова
       Д-р Деница Димитрова
       Д-р Йорданка Трифонова
       Д-р Стоян Владински
       Д-р Габриела Лазарова
Старша медицинска сестра: Татяна Георгиева , бакалавър „Финанси“
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-20