Инфекциозно отделение

ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“.
Отделението е базирано в самостоятелна  сграда с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата:
       – хепатитни
       – ентероколитни
       – капкови
Специалистите осигуряват на функционален принцип приемно-консултативен кабинет.В отделението работят трима лекари, всички със специалност по „Инфекциозни болести“и 12 медицински специалисти.
ДЕЙНОСТ
В отделението се хоспитализират всички инфекциозно болни подлежащи на задължително лечение и изолация, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с остро и тежко протичане и  усложнения на инфекциозни заболявания.
Осигурен е 24 часов прием на инфекциозно болни от дежурен и на разположение екипи.
СПЕЦИАЛИСТИ
        Д-р Константин Рашков – Началник отделение,специалист „Инфекциозни болести“
       Д-р Мая Попова
       Д-р Йорданка Дамянова
Старша медицинска сестра: Елена Палякова
Д-р Константин Рашков
       Началник отделение, специалист „Инфекциозни болести“
       Завършва висше медицинско образование във.
       От  г. работи като лекар в Инфекциозно отделение
       През  г. придобива специалност „Инфекциозни болести“
       От 20     г. е Началник на Инфекциозно отделение
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-25