За нас

S2020008  S2020004  S2020005

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Велико търновска област.
Болницата има над 140 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война.
Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична медицинска помощ.

 

МОБАЛ
  • Диагностика и лечение на остри заболявания (травми, спешни хирургични заболявания), състояния изискващи оперативно лечение.
  • Родилна помощ
  • Физиотерапия и болнична рехабилитация
  • Диагностика и консултации поискани от лекар и стоматолог от други лечебни заведения
  • Медико-козметични услуги
  • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.

 

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Телефоните на РЦЗ В. Търново на които можете да подавате сигнали са:

062 / 62 01 24 и 062 / 62 37 15

 

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ