Второ хирургично отделение

       Отделението е ІІ ниво на компетентност по специалността „Хирургия“.
       Отделението е специализирано в областта  общета и  лапароскопската хирургия. Разполага с общо 20 легла:
       • Лапароскопска хирургия – 5 легла
       • Обща хирургия – 15 легла
През отделението годишно преминават над 1100 болни.
ДЕЙНОСТИ
        В Общохирургичният сектор се обслужват пациенти  с остри и хронични общохирургични заболявания.
       В сектор Лапароскопска хирургия се извършва лапароскопска диагностика на коремните заболявания, лапароскопска холецистектомия, лапароскопски дебридмент.
       На пациентите е осигурено 24 часово наблюдение от лекар специалист хирург. За осъществяване на дейността си използва съвременната апаратура на лечебното заведение .
        Отделението разполага със самостоятелни операционни зали в операционния блок на База І.
        В отделението работят 4 лекари с призната специалност по „Хирургия“ и двама специализиращи и 13 медицински специалисти.
        За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.
        На функционален принцип осигурява приемно-консултативен хирургичен кабинет.
        Отделението разполага с 2 VIP стаи, които са със собствен санитарен възел, хладилник, телевизор,  климатик и всички удобства доближаващи се до домашния уют.
         Отделението е призната база за следдипломно обучение на лекари.
СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Николен Стойнов – Началник отделение, специалист по „Хирургия“
Д-р Иван Толеков – специалист по „Хирургия“
Д-р Калин Везнев – специалист по „Хирургия“
Д-р Димитър Пашов -специалист по „Хирургия“
Д-р Диминър Георгиев – специализира „Хирургия“
Д-р Пламен Маринов – специализира „Хирургия“
Старша медицинска сестра: Румяна Ангелова, бакалавър „Социални дейности“ и „Стопанско управление“
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-14