SMETKA.HIT.BG 2007® - ALL RIGHTS RESERVED - DESIGN BY KPPTEAM
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МИТО

Използва се за да може да се изчисляват он-лайн мита и такси, приложими в конкретния случай на процедура по внос или износ.

За да се получи информация за митническите ограничения, митата и таксите, дължими за дадена стока, трябва да се предостави информация, съответстваща на тази в ЕАД.

Задължителните полета са обозначени със звездичка *.

Код на стока*

Пълният 10-цифрен код от стоковата номенклатура.

Допълнителни кодове

Допълнителните кодове са съставени от 4 знака. Допълнителните кодове могат да бъдат въведени във всякаква последователност.

Брутно тегло

Брутното тегло на стоката трябва да се въведе. Полето позволява въвеждането на 16 цифри (включително ".")

Нетно тегло*

Нетното тегло на стоката трябва да се въведе. Полето позволява въвеждането на 16 цифри (включително ".")

Процедура*

Номерът на процедурата трябва да се въведе. Първото подразделение има 4 цифри, а второто - 3 цифри. И двете полета са задължителни.

Преференция*

Номерът на преференцията трябва да бъде избран.

Квота

Идентификаторът на квота трябва да бъде въведен. Той е съставен от 6 цифри.

Статистическа стойност*

Стойността на стоката трябва да бъде въведена. Полето позволява въвеждането на 18 цифри (включително ".")

Резултатът от изчислението ще бъде представен във валутата, избрана тук.

Код на произход на стоката*

Държава на произход/назначение трябва да бъде избрана.

Допълнителни единици

Допълнителните единици могат да бъдат добавени чрез кликване на "+". Полето "Количество" позволява въвеждането на 16 цифри (включително "."). Мерната единица трябва да бъде избрана от списъка.

Допълнителните единици могат да бъдат въведени във всякаква последователност.

За да се премахне допълнителна единица от списъка, потребителят трябва да провери квадратчето от дясната страна на дадената допълнителна единица и да кликне "-" знак.

Сертификати

Сертификати могат да бъдат добавяни чрез кликване на "+". Полето "Код" позволява въвеждането на 4 символа.

Сертификати могат да бъдат добавяни във всякаква последователност.

За да се премахне сертификат от списъка, потребителят трябва да провери квадратчето от дясната страна на даден сертификат и да кликне на "-" знак.

След като е въведена цялата необходима информация, моля натиснете "Подай" бутон.

Ако задължителна информация не може да бъде осигурена или е грешно подадена, ще се визуализира съобщение за грешка, а полето с грешно въведена информация ще бъде обозначено с червена удивителна !. След кликване на знака, ще се появи информация за правилния формат на данните.

Резултатът от изчислението е представен по следния начин:

подробна информация за стоката;

информация за бележки под черта, придружаващи дадения код от стоковата номенклатура;

предупреждения

подробна информация за ограничения, мита и такси;

обобщена информация, в съответствие с клетка 47 от ЕАД;

обща сума за плащане.

При износ, когато не се налагат ограничения на мерки, се показва "само информацията" възможен Внос/Износ без ограничения.
Slashdot's Menu
Aukro.bg
НАЧАЛО / ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МИТО