MOBALTARNOVO.COM ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ 2007-2013 / ПОДДРЪЖКА И ДИЗАЙН KPPTEAM

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО ДОГОВОР С РЗОК
Код / Наименование
   
1    Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2    Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3    Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4    Субарахноиден кръвоизлив
5    Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
7    Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
8    Диабетна полиневропатия
9    Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
10    Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
15    Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
17    Мултиплена склероза
18    Епилепсия и епилептични пристъпи
19    Епилептичен статус
21    Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
23    Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24    Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
25    Паркинсонова болест
26    Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27    Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
28    Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
29    Болест на Крон и улцерозен колит
30    Заболявания на тънкото и дебелото черво
31    Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
32    Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
33    Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34    Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
36    Хронични чернодробни заболявания
38    Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
39    Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
40,1    Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен
41    Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
42    Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
43    Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
44    Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
45    Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
47,1    Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
47,2    Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
48    Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
49    Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
50    Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
51    Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
52    Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация
53    Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
54    Инфекциозен ендокардит
55    Заболявания на миокарда и перикарда
56    Ритъмни и проводни нарушения
57    Артериална хипертония при деца
58    Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
59    Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60    Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61    Остър и обострен хроничен пиелонефрит
66    Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
68    Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
70    Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
72    Трансуретрална простатектомия
73    Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74    Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
76    Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение
78    Оперативни процедури върху мъжка полова система
79    Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
80    Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
81    Оперативни процедури при инконтиненция на урината
83    Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84    Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
85    Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 
86    Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
89    Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
90    Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация
91    Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92    Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
93    Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
94    Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
95    Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години
96    Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
98    Бронхоскопски процедури—диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система
99    Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
101    Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
102    Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103    Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
104    Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
105    Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
106    Заболявания на щитовидната жлеза
129    Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130    Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
131    Оперативно отстраняване на катаракта
133    Хирургично лечение на глаукома
134    Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
135    Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
136    Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
138    Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
139    Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
141    Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142    Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
143    Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
144    Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
145    Нерадикално отстраняване на матката
146    Радикално отстраняване на женски полови органи
147    Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148    Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
149    Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
150    Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151    Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152    Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
154    Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155    Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
156    Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
157    Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
158    Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
159    Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
160    Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
161    Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
162    Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
163    Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
164    Оперативни процедури върху апендикс
165    Хирургични интервенции за затваряне на стома
166    Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167    Оперативни процедури при хернии
168    Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169    Конвенционална холецистектомия
170    Лапароскопска холецистектомия
171    Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
172    Оперативни процедури върху черен дроб
173    Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175    Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
176    Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
178    Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179    Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
180    Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181    Оперативно лечение при остър перитонит
182    Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183    Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184    Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение
185    Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания
187    Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
188    Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
191    Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
193    Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
194    Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити
196    Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
197    Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за перитонеална диализа
198    Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение
199    Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение
200    Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
201    Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
202    Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203    Хирургично лечение при травма на главата
204    Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение
205    Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
214,2    Спешни състояния в гръдната хирургия
215    Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216    Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217    Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218    Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219    Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
220    Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
221    Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222    Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223    Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
225    Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
226    Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
227    Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
228    Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
229    Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
230    Остър вирусен хепатит А и Е
231    Остър вирусен хепатит В, С и D
232    Паразитози
233    Покривни инфекции
234    Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения
235    Вирусни хеморагични трески
236    Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
237    Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
238    Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
239    Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
240    Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
241    Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
242    Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
243    Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
244    Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
251    Левкемии
252    Лимфоми
253    Хеморагични диатези. Анемии
268    Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
269    Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
270    Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
271    Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
272    Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
274    Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
275    Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
276    Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
277    Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото
278    Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото
279    Грижи за здраво новородено дете
280    Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности
283    Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
286    Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
287    Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
288    Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
289    Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
290    Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)
291    Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292    Токсоалергични реакции при лица под 18 години
293    Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
294    Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
295    Фалоидно гъбно отравяне


НАЧАЛО         НОВОСТИ         УПРАВЛЕНИЕ         СТРУКТУРА         ПАРТНЬОРИ         ВАШИТЕ МНЕНИЯ         ЗА КОНТАКТИ