Управление

Д-Р СТЕФАН ФИЛЕВ ФИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Анестезиология и интензивно лечение
Телефон за контакти: 062 / 64-09-16

Д-Р ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
МЕДИЦИНСКИ  ДИРЕКТОР
Акушерство и гинекология
Телефон за контакти: 062 / 52-66-00

МАЯ ЯНКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Телефон за контакти: 062/ 64-18-13

ЙОРДАНКА МИНЕКОВА
ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Телефон за връзка: 062 / 52-66-01


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Д-Р СИБИЛА МАРИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-Р ЛИЛИЯ ВЪЛЧАВА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-Р СТЕФАН ФИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР