Партньори

14030769_10202098389056747_1981758452_n
 
 
Клинични пътеки
 
Код / Наименование
1          Стационарни грижи при бременност с повишен риск
2          Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3          Оперативни процедури за задържане на бременност

4_1      Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

4_2      Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

5          Раждане

6          Грижи за здраво новородено дете

7          Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

8          Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

9          Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

10        Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

11        Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

12        Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

13        Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

14        Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

15_1    Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

15_2    Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

16        Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

17        Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

18        Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

19_1    Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър

20        Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

25        Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

26        Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

27        Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

28        Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

29        Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

30        Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

31        Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

32        Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

33        Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

34        Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

36        Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

37        Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

38        Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

39        Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

40_1    Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

40_2    Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

41_1    Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

41_2    Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

42_1    Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

43        Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

45        Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

46        Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст

47        Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

48        Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49        Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

50        Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

51        Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

52        Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

53        Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

54        Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

56        Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

57        Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

60        Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

61        Диагностика и лечение на мултипленна склероза

62        Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

63        Лечение на епилептичен статус

64_1    Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

65        Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

66        Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

67        Диагностика и лечение на паркинсонова болест

68        Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

69        Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

70        Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

71        Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

72        Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

73        Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

74        Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

75        Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

76        Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

78_1    Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

78_2    Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

79        Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

84        Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

87_1    Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

88_1    Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

89_1    Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

90_1    Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

90_2    Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

91        Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

98        Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

99        Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

100      Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

101      Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

102      Диагностика и лечение на паразитози

103      Диагностика и лечение на покривни инфекции

104      Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

105      Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

106_1  Токсоалергични реакции при лица над 18 години

106_2  Токсоалергични реакции при лица под 18 години

107      Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108      Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

111      Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

114      Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115      Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

124      Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

126      Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

127      Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

129      Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

130      Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131      Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

133      Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134      Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

141      Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

143      Трансуретрална простатектомия

144      Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

145      Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

146      Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

147      Оперативни процедури върху мъжка полова система

148      Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

149      Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

150      Оперативни процедури при инконтиненция на урината

152      Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153      Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154      Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

155      Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

158      Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

160      Нерадикално отстраняване на матката

162      Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163      Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164      Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165      Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166      Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

169      Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170      Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171      Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172      Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

173      Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174      Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

175      Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176      Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

177      Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178      Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

179      Оперативни процедури върху апендикс

180      Хирургични интервенции за затваряне на стома

181      Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182      Оперативни процедури при хернии

183      Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184      Конвенционална холецистектомия

185      Лапароскопска холецистектомия

186      Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

187      Оперативни процедури върху черен дроб

188      Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

189      Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

190      Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191      „Оперативни процедури върху далака“

191_1  Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191_2  Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192      Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

193      Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

194      Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195      Оперативно лечение при остър перитонит

196      Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197      Консервативно лечение при остри коремни заболявания

198      Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

199      Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

202      Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

204      Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

205      Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

207      Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

208      Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

209      Хирургично лечение при травма на главата

210      Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

211      Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност

212      Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

216      Спешни състояния в гръдната хирургия

217      Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

218      Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219      Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220      Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

221      Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

222      Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

224      Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

235      Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

242      Диагностика и лечение на левкемии

243      Диагностика и лечение на лимфоми

244      Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

254      Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

256      Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

258      Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

259      Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

260      Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261      Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262      Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263      Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

264      Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

265      Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999      Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

Амбулаторни процедури

1          Хрониохемодиализа

2          Перитонеална диализа с апарат

3          Перитонеална диализа без апарат

4          Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

5          Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия

6          Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания

7          Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

11        Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

19        Оперативно отстраняване на катаракта

20        Хирургично лечение на глаукома

21        Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

22        Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23        Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

25        Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26        Амбулаторни хирургични процедури

28        Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

32        Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

34        Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

 

Клинични процедури

 

1          Диализно лечение при остри състояния

3          Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

4          Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене