Отделение по образна диагностика

Отделението е утвърден диагностичен център оборудван съгласно Медицинския стандарт.
Разкрити са два сектора:
       -Сектор Компютъртомографии и ангиографии
       -Сектор Конвенционална диагностика
ДЕЙНОСТИ
       Компютърна томография
       Рентгенографии на отделни телесни сегменти
       Контрастни изследвания на отделителната система
       Контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт
       Контрастни изследвания на половата система на жената
       Конвенционални томографски изследвания
       Инвазивна съдова диагностика
       Магнитно резонансна диагностика
В отделението работят 5 лекари, от които 3 със специалност по „Рентгенология“ и 2 специализиращи, 7 рентгенови лаборанти  и 1 медицинска сестра.
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Димитър Казаков, д.м. „Медицинска радиология и рентгенология“ , Началник отделение
       Д-р Валери Александров
       Д-р Иван Коновски
Д-р Диан Митев – специализант „Рентгенология“
      Д-р Юлия Русева – специализант „Рентгенология“
Старши рентгенов лаборант – Мима Митева – магистър „Здравни грижи“
Д-р Димитър Казаков завършва медицина през 1995 г . в МУ гр. Плевен
2001 г. придобива специалнаст по „Рентгенология“
2006 г. придобива научна степен „Доктор“ по Медицинска радиология и рентгенология
2005-2006 г – Управител на СМДЛ „Апомед“ гр. Г. Оряховица
2005 – 20.04.2008 – лекар в рентгеново отделение на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД гр. Велико Търново
От 21.04.2008 г. – началник Рентгеново отделение на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД гр. Велико Търново
Д-р Казаков има много участия в междунарадни и национални конгреси и конференции. Член на БАР и ЕАР. Има 5 публикации, от които 3 в български издания и 2 от участия в международни конгреси.
Тел.за контакти: 062 / 52-66-06 и 062 / 52-66-27