Места за специализанти

На основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново обявява  свободни длъжности за специализанти по следните специалности:

 • Клинична хематология – 1 място;
 • Инфекциозни болести – 1 място – Държавна поръчка;
 • Ортопедия и травматология – 1 място;
 • Неврохирургия – 1 място;
 • Неонатология – 1 място;
 • Хирургия – 1 място;
 • Анестезиология и реанимация – 1 място;
 • Кардиология – 1 място;
 • Акушерство и гинекология – 1 място;
 • Гастроентерелогия – 1 място;
 • Клинична лаборатория – 1 място.

 

За справки:
гр. Велико Търново, ул. „Ниш №1
Телефони:
Зам. Директор: 062/526604
Отдел „Човешки ресурси”: 062/640959