Административно-стопански блок

“ Финансово – счетоводен отдел“
Главен счетоводител – Мая Янкова
Отдел „Информационна осигуреност и стотистичиски контрол и отчетност на медицинската дейност“
Началник отдел – Д-р Галина Гарева
Административно – технически сектор
Началник сектор – инж.Белчо Белчев
            Техническа служба
            Началник  – инж.Стоян Ковачев
           Автотранспортни дейност
            Началник автомобилен парк – Спас Велинов
           Звено за пране и стирилизация