Заседанията на ТЕЛК ще са в Старата болница

Заседанията на ТЕЛК вече ще се провеждат в Старата болница. Прегледите започват от 20 април на първия етаж в сградата. Промяната са налага заради преместването на Първо вътрешно отделение в Новата болница. Подаването на молби за освидетелстване и преосвидетелстване на лица от ТЕЛК става в Регионалната здравна инспекция. Кандидатите трябва да попълнят молба-декларация по утвърден […]

7 април е световният ден на здравето

Днес е Световният ден на здравето, който се отбелязва от 1950 година с решение на Световната здравна организация. Всяка година здравната институцията избира мото, което е свързано с определен наболял проблем. Тази година 7 април е посветен на „Безопасната храна“. МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД Велико Търново поздравява със своя професионален празник колеги лекари, фелдшери, […]

Реновирана реанимация и първо вътрешно отделение

Изцяло реновираната реанимация и преместеното от Старата в Новата болница Първо вътрешно отделение бяха тържествено открити. Лентата преряза заместник-министърът на здравеопазването доктор Ваньо Шарков, а водосвета извърши отец Славчо. Проектът е реализиран със средства на здравното министерство на стойност 740 000 лева. Със субсидията е извършен основен ремонт на Отделението по реанимация и интензивно лечение, […]

Неонатологично отделение разполага с тестер за ранен слухов скрининг на деца

Неонатологично отделение при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново разполага с портативен тестер за деца за ранен слухов скрининг. Той се използва за ранна диагностика за намаление на слуха при новородени и деца до 3 годишна възраст. В Неонатологично отделение при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД се извършва слухов скрининг на всички новородени. […]

Кметството се включи в дарителска кампания

С парите ще се купят кувьоз и ламиниран бокс за неонатологията в областната болница ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПОДКРЕПИ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ „ЖЪЛТИ СТОТИНКИ” за набавяне апаратура в неонатологичното отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”. Това увери на нарочна пресконференция вчера кметът на старата столица Даниел Панов. Той подчерта, че кметството има приз „Приятел на децата”, […]

Основен ремонт на реанимацията

До месец и половина Първо вътрешно отделение ще се премести в Нова болница В МОМЕНТА СЕ ИЗВЪРШВА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РЕАНИМАЦИЯТА, съобщи д-р Сибила Маринова, която освен реаниматор е и отговорник медицински дейности в здравното заведение. Успоредно с това започна и преместването на Първо вътрешно отделение в сградата на Нова болница. За целта здравното министерство […]

Министър Москов: Търновската болница се управлява добре

Най-добрите лични лекари ще получават финансови стимули в края на годината „НЕ ПРЕДВИЖДАМЕ КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ТЪРНОВСКАТА БОЛНИЦА, ЗАЩОТО ОТ НАША ГЛЕДНА ТОЧКА КЪМ МОМЕНТА ТЯ СЕ РЪКОВОДИ ДОБРЕ. Кадровите промени във всяка от държавните болници е въпрос на ежедневното поведение на тяхното ръководство и не е свързано с това дали в рамките на този […]

АГ oт­дe­лe­ни­e­тo се из­въp­ш­вaт лa­пa­poc­кoп­c­ки oпe­pa­ции

В АГ от­де­ле­ни­е­то на об­лас­т­на­та бол­ни­ца във Ве­ли­ко Тър­но­во ве­че се из­вър­ш­ват ла­па­рос­коп­с­ки опе­ра­ции, съ­об­щи на­чал­ни­кът д-р Ми­ро­люб Ко­жу­ха­ров. За­ед­но с не­го в опе­ра­ци­и­те учас­т­ва и ко­ле­га­та му д-р Ге­ор­ги Гер­га­нов. Ла­па­рос­коп­с­ки­те опе­ра­ции в от­де­ле­ни­е­то са дъл­го­о­чак­ва­ни и са доб­ри въз­мож­нос­ти за кра­тък бол­ни­чен прес­той и по-бър­зо въз­с­та­но­вя­ва­не, за­я­ви д-р Ко­жу­ха­ров. До­се­га са опе­ри­ра­ни 6-7 […]

Нов 4D ехограф в Диагностично-консултативният център

 Апаратът е от най-ново поколение, марка Samsung Medison, и е произведен през 2014г. Стойността на ехографа е около 80 хил. лв. и е закупен със средства на Диагностично-консултативния център. Той ще се използва не само от акушер-гинеколози, но също и от педиатри, ортопеди, гастроентеролози и други специалисти, тъй като апаратът е с големи диагностични възможности. […]

87 бебета с ниско тегло отгледаха в отделението по неонатология

В отделението по неонатология беше отбелязан Световният ден на недоносените деца – 17 ноември. На празника пристигнаха благодарни семейства със своите деца, родени с ниско тегло под 2500 грама и спасени от великотърновските медици. Сред гостите бяха дамите от Зонта клуб, приятели и колеги на неонатолозите, англичанката Кристин Фокс, председател на фондация “Приятели”, която дари […]